söndag 14 december 2008

Två källor - olika sanningar

Det är bra att se saker ur olika synvinklar. Jag känner två kändisar som hamnat på olika sidor i en intressant debatt. Den ena är journalisten och författaren Dilsa Demirbag Sten. Hon är född i kurdistan och har i sin bok Stamtavlor skrivit om sin bakgrund och om förtrycket mot det kurdiska folket. Den andre är Ingmar Karlsson, fd. generalkonsul i Istanbul, turkietexpert och tillika författare som nyligen skrev boken Kurdistan – landet som icke är. Ingmar som tillbringat många år i Turkiet ser naturligtvis på kurder och Kurdistan på ett annat sätt. Oavsett vilken sida man står på så är det viktigt att det finns olika röster som kan se en frågeställning ur flera synvinklar. En öppen debatt och yttrandefrihet måste därför vara okränkbar. Det ska också vara högt i tak i debatten så att alla argument kommer fram. Har läst Dilsas bok med stor behållning och ska under jullovet gå vidare med Ingmars bok. Ett bra tips - bemöda dig att ta del av röster från olika sidor av en debatt. Det berikar och säkert gör dig själv klokare.

Inga kommentarer: