söndag 7 december 2008

Gradering och adventskonsert

Det var en intensiv söndagseftermiddag. Hustrun som sjunger i Johanneskyrkans kör, medverkade tillsammans med de andra körerna i Värnamo i den stora adventskonserten i Värnamo kyrka. Det blev två fullsatta konserter. Tillsammans kanske 1300 personer. Inte dåligt och körerna blev ackopanjerade till fin orkestermusik av bästa klass. Vår präst Magnus Lind spelade fiol i änglakläder. Det ni. (synd att jag inte har en bild)
Därefter var det dags för gradering hos Wernamo Ju-jutsuklubb. Vår energiske tränare Hans Fältros hade fullt upp med att testa ungdomarnas nyvunna färdigheter, genom att kasta dem i golvet, dra i håret eller sätta sig på dem. Sanningen är den att Ju-justu är en av de minst skadedrabbade sporterna, jämförbar med badminton. Annat är det att spela fotboll och ishockey. Själv hade jag fullt upp med att kassera in graderingsavgifterna. Som kassör har jag den ganska otacksamma men nödvändiga funktionen. Nu är det kväll och dags för John Blund...

Inga kommentarer: