tisdag 30 december 2008

Konst och kultur - en tillväxtfaktor i Jönköpings län

Igår var jag inbjuden till Vaggeryds konstförening för att tala kring Konst i Jönköpings län - från Länssalong till Vandalorum. Det var ett välbesökt möte med en av länets största konstföreningar med cirka 600 medlemmar. Att bli engagerad som föredragshållare är bra för då tvingas man läsa på lite extra. Jag har arbetat med kulturfrågor i många år - men det är sällan man tar sig tid att läsa på ordentligt. Hur konsten är organiserad i länet är ett sådant exempel. Här finns t ex en länsorganisation med konstföreningar i ett antal kommuner. Konstfrämjandet har åter startat upp sin verksamhet och deras förra årsmöte bevistade jag förra året. Konstnärerna i Småland är organiserade i Smålands konstnärsförbund. De båda stiftelserna Länsmuseet och Konstarkivet har en mycket aktiv konstverksamhet. Landstinget har en kulturavdelning som arbetar med konst och stiftelsen Vandalorum har fått ny vind i seglen. Jag är helt övertygad om konstens kraft för att såväl ge mening och driftkraft för den enskilde individen som för näringslivets utveckling och förnyelse. En massiv satsning på konst och kultur är ett bra sätt för Jököpings län att mota lågkonjunkturen offensivt. Om alla planer går i lås kommer detta år det byggas SMOT-hus i Jönköping, kultur- och aktivitetshus i Vaggeryd, gummifabriksprojektet och etapp ett av Vandalorum byggs i Värnamo. Det kallar jag kultursatsning!

Inga kommentarer: