torsdag 25 december 2008

Har Sverige råd med kronan?

Vid folkomröstningen 2003 sade svenskarna nej till att införa Euron som valuta i Sverige. Jag var själv på tvärs med mitt partis linje och verkade på jasidan. Under högkonjunkturen har det dock visat sig vara ett klokt val. Sverige har skött sina finanser och hävdat oss väl i den internationella konkurrensen. Idag verkar det vara annorlunda med global finanskris. Värdet på kronan har försämrats kraftigt den senaste tiden. Idag i DN kan man läsa detta. Det stenrika Island drabbades hårt. Frågan är om den svenska valutan har förmåga till att vara internationellt hållbar? Sverige som exportberoende nation behöver fasta spelregler när det gäller valuta. Idag är Euron en gemensam valuta för 320 miljoner europeer. Om man räknar in de länder som kopplat sin valuta till Euron handlar det om cirka 500 miljoner människor. Att försvara en valuta som bara nyttjas av nio miljoner personer är ett tuff uppgift. Frågan är om det inte vore tryggare om Sverige fullföljde sitt EU-medlemsskap och blir ett euroland. Vi uppfyller alla sk. konvergenskriterier och borde långsiktigt vinna på att ingå i en större valutagemenskap. Bilden är från 2003, då jag hade förmånen att besöka Europaparlamentet och träffa bl.a parlamentarikerna Karl-Erik Ohlsson.

Inga kommentarer: