torsdag 4 december 2008

Tingsholmsgymnasiet ledande i kvalitet

Idag var jag och några kollegor som är processledare för vårt kvalitetsarbete vid Fenix Kunskapscentrum på studiebesök vid Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Idag är de en av mycket få skolor som fått kvalitetsutmärkelsen Bättre skola. För att främja kvalitetsarbetet har man formlerat hela 180 rutindokument för att stödja alla de komplicerade processer som sker mellan lärare, elev, föräldrar, näringsliv och andra intressenter. Syftet är att göra rätt saker på rätt sätt och därigenom skapa god kvalitet. Alla elever och föräldrar har fått en omfattande skrift där alla rutiner finns nedtecknade och skolan har kunnat använda kvalitet som en viktig del i sin marknadsföring. Det är en utmaning för oss som jobbar i den offentliga sektorn att utsätta oss för granskning av revisorer och oberoende kvalitetsinstitut och erövra en kvalitetscertifiering. I en allt hårdnande konkurrens om eleverna så är det nödvändigt. Nu ska vi kämpa på för att få även vår skola att få samma utmärkelse - förhoppningsvis först i vårt län. För certifiering står Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
På bilden ses samordnaren för Tingsholmsgymnasiets kvalitetsarbete Karn Torsbom, Christina Köllerström skolsekreterare och Fenix Kunskapscentrums rektor Martin Alkemark. Tack för ett mycket professionellt och trevligt mottagande.

Inga kommentarer: