torsdag 26 mars 2009

Stora investeringar skapar nya jobb i Värnamo

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte klubbades investeringar på över 125 miljoner, varav kommunen står för 50. De tre objekten är byggandet av Ljussevekaleden på 87 miljoner, varav kommunen står för 12. Vägen gör att en komplett ringled runt Värnamo stad skapas. Den 18 maj sätter renoveringen av simhallen igång med ny reningsanläggning och ventilation samt en total handikappanpassning. Den totala investeringen är på 37,5 miljoner. Det blir också en ny cykelväg vid Värnamo nya kyrkogård för 1,2 miljoner. Denna knyter samman cykelnätet och ger en bättre trafikmiljö för Finnvedens gymnasium. Vid kvällens möte redovisades också det ekonomiska läget. Mycket talar för att besparingarna i driftsbudgeten stannar vid de beslutade 24 miljonerna och att kommande budgetanpassningar kommer att ske genom att alla 63-åringar kommer erbjudas pension. Värnamo tycker jag har en klar strategi för att klara lågkonjunkturen utan panikåtgärder. Investeringarna bidrar också till att skapa efterlängtade jobb just nu som de bäst behövs.

Inga kommentarer: