måndag 23 mars 2009

Fettskatt - fel metod att jobba cancerförebyggande

I kvällens aktuelltsändning debatterade cancerfondens generalsekretrare Ursula Tengelin med socialminister Göran Hägglund (KD) om den nationella cancerplanen som presenterades i fredags. Ett förslag i debatten var att införa en straffbeskattning på onyttig mat med högt fett och sockerinnehåll. I reportaget fördes också fram att närproducerat och ekologiskt borde subventioneras. Även om syftet är vällovligt är jag ytterst tveksam till metoden. Redan idag har vi en generellt lägre beskattning av livsmedel på 12 procent istället för 25 procent. Att sedan också gradera matens nyttighet vore att gå för långt. Risken är också stor att man fråntar människor ansvaret för sin egen hälsa. Undersökningar visar att en tredjedel av cancerfallen skulle kunna undvikas genom att förebygga fetma. Därför är det viktigt att vi alla tar ett ansvar för dessa frågor utifrån den nivå vi verkar som individer. Skolan, föreningslivet, samhällsplaneringen med bra cykelvägar och nära spontanidrottsplatser, möjlighet till rörelse på jobbet, friskvård på recept, en folkbildningskampanj om kopplingen mellan mat och hälsa, ett aktivt demokratiarbete är några skarpa förslag. Införandet av en fettskatt blir lätt bara ytterligare en börda för en grupp människor som redan är socialt utsatta i övrigt. En bättre folkhälsa är något vi alla tjänar på. Folkhälsoarbete är också mycket billigare än sjukvård.

Inga kommentarer: