måndag 9 mars 2009

Elcertifikaten tvingar fram satsningar på vindkraft

Ikväll hade Centerdistriktet besök i Vaggeryd av riksdagsman Jan Andersson från halländska Hylte. Ämnet var energiöverenskommelsen och frågorna var många. Har Centerpartiet bytt åsikt om kärnkraften? Svar nej! men vi har ändrat fokus. Genom att gå med på att avskaffa stopplagen för ny framtida kärnkraft på befintliga platser, dvs Ringhals, Oskarshamn och Forsmark så har också hela alliansen gått med på att satsa på minst 25 TWh (terrawattimmar) el ska produceras med förnybar energi, främst vindkraft senast 2020. Det som driver på denna utveckling är elcertifikaten som alla elkonsumenter måste betala för på elräkningen, motsvarande 5-6 öre per kWh (kilowattimme). Införandet av elcertifikat var en gammal centerseger från tidigare mandatperiod som nu alliansen accepterat. En kärnkraftsreaktor producerar allt emellan 4 - cirka 10 TWh per år. Genom överenskommelsen blir främst vindkraften ett tredje ben att stå på för svensk elproduktion vid sidan om kärnkraft (ca 65TWh) och vattenkraft (ca 66TWh). Det fina i kråksången är att när det blåser bra så kan man stänga turbinluckorna i vattenkraftverken. Vi får därmed mer hållbar elproduktion och en säkrare försörjning. Centerpartiets förhoppning och bedömning är att hållbar energi är mera lönsam och att någon ny kärnkraft inte ska vara lönsam utan samhällssubventioner. För att klara klimatmålen - som är en nödvändighet för världens överlevnad måste vi samtidigt kraftigt minska användningen av fossila bränslen. Då är elbilar ett bra alternativ. Därför kommer vi i framtiden säkerligen också behöva en större produktion av el. Av Sveriges totala energianvändning på på 400 TWh (2005) utgör 39 procent olja, kol och naturgas. Därför krävs krafttag i energipolitiken. Centerpartiet är där en kraft att räkna med om vi ska nå visionen om ett hållbart framtidssamhälle.

Inga kommentarer: