torsdag 19 mars 2009

Estetprogrammet behövs

I förslaget till ny gymnasieskola föreslås att estetprogrammet upphör och ersätts med ett program för estetik och humaniora. Jag tycker att det är tragiskt. Dessa två kunskapsområden ligger långt ifrån varandra och det är sällan en estetiskt begåvad ung människa också är en talang inom språk. Det är viktigt att det finns en utbildning på gymnasienivå som främst är fokuserad på estetiska uttryck samtidigt måste ha vassa utbildningar inom humaniora, där man kan läsa mycket moderna språk och latin. Näringslivet behöver båda kompetenserna och framförallt vår demokrati behöver dessa kompetenser. Utan konstnärer och kreatörer står sig områden som design, besöksnäring och showbiz ganska slätt. Vi behöver också fler som kan tyska och franska riktigt bra. Hans Björstrand, Bufabs grundare menade vid en paneldiskussion i Värnamo för en tid sedan vid Värnamo kompetenscenters ettårsjubileum att de lokala företagen i bygden skulle kunna ha fler anställda i Sverige om vi vore duktigare att göra affärer med den tysk - coh franskspråkiga världen. Det som saknas är språkkompetensen. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner tycker som jag. Det känns skönt när mitt eget fack driver denna fråga.

Inga kommentarer: