torsdag 2 april 2009

Världskulturmuseet blev årets museum

Ikväll vid den stora banketten vid Slagthuset i Malmö utsågs årets svenska museum. Det snart femårsjubilerande världskulturmuseet i Göteborg vann den fina utmärkelsen för sitt nydanande arbetssätt. Besökarna är till 60 procent ungdomar och aktuella samhällsfrågor sätts i ett globalt sammanhang. Själv är jag en regelbunden besökare, ofta tillsammans med elever. Ett intressant föremål i samlingarna är t ex hals- och fotbojor för slavar som tillverkats av svenska företag, vilket visar vår del i imperalismen, även om vi inte formellt var ett av kolonialstaterna. Priset för årets bästa utställning fick Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för sitt sätt att jobba pedagogiskt med miljöfrågor utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. På bilden ses moderatorn Katarina Hultling inleda den stora museikonferensen på temat museerna i nytt klimat och då åsyftades både det rent fysiska klimatet och kulturklimatet och samverkan dem emellan.

Inga kommentarer: