måndag 6 april 2009

Småland - ett hett område för utlandsturism

Idag hade vi styrelsemöte med stiftelsen Aschanska gården i Eksjö. Gården är en väl bevarad handels- och borgargård med byggnader från 1600- 1700- och 1800-talen. De flesta av de tio rummen är intakta och möblerade så som de lämnades av familjen och visar en miljö från ett borgarhemn som det såg ut för drygt 100 år sedan. I sommar kommer man att ha verksamhet för barn, där man möts av en piga eller dräng som ska förbereda ett kalas i gården. De besökande barnen kommer att få kärna smör, tvätta mattor eller arbeta i trädgården med förberedelser - allt för att skapa en känsla från förr. Som ordförande i Länsmuseet ingår där ett antal biuppdrag i olika styrelser i länet. Detta ger ett mervärde och en möjlighet för museet att mera aktivt verka i hela regionen.

Inga kommentarer: