lördag 14 februari 2009

Nu startar valrörelsen till Europaparlamentet

Nu är kandidatkursen för Europaparlamentariker slut. Mycket bra innehåll med övning i presentationsteknik, en ordentlig duvning i Europafrågor och målgruppsanalys. Nu känner man sig peppad inför valrörelsen - med slutmål den 7 juni, där Centerpartiet ska ta tre av platserna. Jag kommer både driva personvalskampanj - men framförallt jobba för att maximera antalet centerröster. Om vi ska ta klimatfrågorna på allvar krävs gemensamma åtgärder i hela världen och EU är en mycket viktig del. Frågan om finanskris och lågkonjunktur är också en gränsöverskridande fråga. Jag har aldrig upplevt någon större arbetslöshet i gnosjöregionen, där jag bor, men idag har vi faktiskt högre arbetslöshet än länet i genomsnitt. Orsaken är naturligtvis att vi har en helt dominerande industrisektor, som är starkt exportorienterad. En fri handel och en öppen inställning till rörlighet över gränserna är en grundbult för att öppna upp för ökade exportmöjligheter för vårt lokala näringsliv. Det finns en stor risk i dessa tider att land efter land skyddar sina egna marknader. Det vore förödande för jobben i Sverige. Istället måste vi värna den globala rörligheten. I dagens nummer av Svenska Dagbladet finns en bra sammanställning över partiernas listor till valet. Nu gäller det att få folket att rösta. Förra valet hade vi ett valdeltagande på 39 procent. Inte acceptabelt för svensk demokrati. Ta ditt demokratiska ansvar och avgör hur din avgift till EU ska förvaltas och i vilken riktning Europa ska utvecklas.

Inga kommentarer: