söndag 1 februari 2009

Bilda en region av östra Götaland

Nu har regeringen äntligen kommit fram till att det ska finnas en regional nivå i Sverige. Regionförsöken i Västra Götaland, Skåne blir permanenta. Gotland och Halland ombildas från landsting till regioner. I Jönköpings län har man inte kunnat hitta en politisk samstämmighet i regionfrågan. Risken är stor att våra grannar drar fördel av detta när det gäller satsningar på bl.a. infrastruktur och kultur. I Västra Götaland och Skåne kan man konstatera att kultur och infrastruktur har gynnats. Nu måste därför krafttag tas för att ena landskapen Småland, Öland och Östergötland till att bilda en Östra Götalandsregion. För Jönköpings län vore det dessutom särskilt lyckosamt eftersom vi inte hamnar i en ytterkant och säkerligen av rent geografiska skäl också få ansvar för vissa centrala funktioner i regionen. Vi skulle också kunna bli vassare inom den högre utbildningen. Jag hoppas innerligen att vid valet 2014 ska vi välja politiker till ett regionparlament med ansvar för sjukvåren också får inflytande över statliga resurser inom infrastruktur, utbildning och kultur.

Inga kommentarer: