måndag 5 januari 2009

Utnyttja EU:s möjligheter

Idag har jag skickat iväg en ansökan till EU:s landsbygdsutvecklingsprogram Leader. Det är ett sätt att återföra en del av den avgift vi årligen betalar in till EU-systemet - men också ett sätt att fokusera på insatser som kan bidra till att utveckla vår bygd på olika sätt. Vår ansökan handlar om att fördjupa de internationella ungdomsutbyten som finns mellan Vaggeryd, Polen och Spanien. I ansökan skriver jag att kulturell- och språklig erfarenhet är en viktig del i ungdomars möjlighet att etablera sig i vuxenvärlden i en allt mer globaliserad värld. Med tanke på att vårt näringsliv är starkt exportorienterat och vi ser en växande utlandsturism i Sverige så tror jag att dessa erfarenheter man kan få genom internationellt ungdomsutbyte är mycket värdefulla.

1 kommentar:

Profesora Ulla sa...

Bra jobbat, hoppas nu vi får Leader-hjälp också!