torsdag 28 maj 2009

Nya jobb med ett öppet EU

Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar är ett gissel. Den internationella finanskrisen har fått stora konsekvenser, särskilt för ett industrilän som vårt. Här jobbar i många kommuner nära 40 procent av arbetskraften inom tillverkningsindustrin, vilket är dubbelt så stor andel som rikssnittet. Här fanns för ett år sedan Sveriges bästa arbetsmarknad och en nära nog obefintlig ungdomsarbetslöshet. Tvärtom jobbade många ungdomar så mycket extra så att skolan blev lidande. Frågan om jobb är en sak för politik i Sverige. EU ska inte lägga sig i. Däremot ger EU olika förutsättningar för nya jobb. En ökad öppenhet, med undanröjda handelshinder, skapar mer gynnsamma villkor för vår exportinriktade industri. Det är också viktigt att svenska yrkesutbildningar på gymnasienivå gäller i hela Europa. Att kunna jobba något år utomlands som ung ger fantastiska möjligheter. Med nya erfarenheter och bättre språkkunskaper blir vi starkare i den internationella konkurrensen. Ett öppet och företagssamt EU skapar förutsättningar för nya jobb. Riktiga och hållbara. Inte bidragsjobb för stunden. Idag hade jag, Nexhat Shabani, vice ordförande i Vaggerydscentern och Kent Johansson, andranamn på EU-listan pressmöte i Vaggeryd för att klargöra dessa samband.

Inga kommentarer: