fredag 8 maj 2009

Malm fick gehör för EU-pant

Under fredagskvällens debatt om klimatpolitik fick Johan Malm från Hädinge utanför Gnosjö igenom sitt förslag om att EU skyndsamt ska ta fram ett pantsystem för flaskor och burkar.
– Aluminiumburkar är ett gissel för lantbruket eftersom de slängs ute efter vägarna och hamnar i ensilagebalar. Detta leder ofta till svåra lidande för djur inom lantbruket och ekonomiska kostnader för lantbruket.
– Det är ju även dåligt för miljön att inte flaskor och burkar återvinns, avslutar Johan Malm. Under denna debatt var det även stort fokus på energipolitik där de gröna näringarna kommer att spela stor roll i framtiden.

Inga kommentarer: