lördag 9 maj 2009

Centerpartiet - ett mångkulturellt parti öppet mot världen

Morgonens debatt kring öppenhet mot världen var riktigt spänstig. Numera finns det många ombud med invandrarbakgrund och minst lika många med svensk bakgrund och ett stort engagemang för integrations- och migrationsfrågor. Ardian Ala från Värnamo talade med stor trovärdighet om hur det är att lämna allt i Makedonien och komma till Sverige. En av våra toppkandidater till Europaparlamentsvalet Abir Al-Sahlani är själv ensamkommande flyktingbarn från krigets Irak. Stina Bengtsson var en av de flitigaste talarna. Hon har ett djupt engagemang kring frågor om hedersvåld och är också engagerad i Stockholms stadsmission. Nu har partiet verkligen tagit sitt uppdrag att bli riktigt mångkulturellt. Vår utmaning är nu också att gå från ord till handling när det gäller listorna till nästa val.

Inga kommentarer: