torsdag 7 maj 2009

Centerstämman inledd - stark värnamorepresentation

Nu öppnar Maud Olofsson centerpartiets riksstämma i Örebro. Från Värnamo är vi väl representerade med undertecknad, Annie Johansson, Annelie Hermansson, Maria Leifland, Torbjörn Egerhag och Ardian Ala. Från länet är vi 24 personer på en stämman som håller på fram till söndag middag. Totalt deltar över 500 delegater från landets alla kommuner. Valberedningen kommer att föreslå att vår riksdagstjej Annie Johansson tar plats i partistyrelsen tillsammans med Torbjörn Egerhag. Det är en viktig kanal in i rikspolitiken för oss som är aktiva på kommun- och länsplanet. Det ska bli spännande att fatta beslut om politiken för nästa mandatperiod, för här är vi fast övertygade om att vi ska gå stärkta igenom nästa val och då vara landets tredje största parti. Centerpartiet bär ledartröjan och är beredd att fatta de beslut som krävs för att vi ska kunna se våra barnbarn i ögonen, och då menade Maud särskilt de beslut som kommer att krävas för att möta utmaningarna inom klimatpolitiken och för att skapa nya hållbara jobb.

Inga kommentarer: