tisdag 19 januari 2010

Värnamo gummifabrik - en realistisk vision

Ikväll hade Värnamocentern möte i gummifabriken med ett 40-tal deltagare. Projektledaren Stefan Simonsson visade runt och berättade om arbetet i projektgruppen som jobbar fram ett beslutsförslaget till kommunfullmäktige i vår. Hur ska dessa nästa 19000 kvadratmeter disponeras och hur ska huset fyllas med verksamheter som kan bidra nya intäkter för kommunen. Många frågor ställdes om både visioner och ekonomi. Min absoluta ståndpunkt är att gummifabriken är en realistisk vision som Värnamo behöver för att kunna hävda sig i framtiden. Se bara på Jönköping vad högskolan har betytt. Här har staden förvandlats från en småtråkig håla till en pulserande studentstad. Tänk vad Värnamo skulle bli med 500 högskolestudenter! Varje ny invånare genererar dessutom cirka 40.000 kronor i nya intäkter per år. Låt säga att satsningen skulle generera 400 nya kommuninvånare. Detta skulle ge ungefär 16 miljoner i nya skatteintäkter årligen. Till det ska läggas att vi alla andra också skulle få ett kulturhus med ett helt nytt utbud av kultur och nöje. Den nya gummifabriken ska bli ett vardagsrum för värnamoborna från tidig morgon till sen kväll hela veckan. Som politiker måste man våga ha visioner och peka ut vägen för framtiden.

Inga kommentarer: