lördag 30 januari 2010

Aktiv rehabilitering minskar sjukfrånvaron

Vid dagens riksdagsnomineringsstämma gästades länets centerpartister av riksdagsledamot Solveig Zander från Uppsala. Med erfarenhet som kurator i 30 år talade hon med stor trovärdighet i vad alliansens reformer betytt för människor som drabbas av sjukdom. Istället för passiva åtgärder och livslånga förtidspensioneringar finns idag en rehabiliteringskedja för människor som råkat illa ut pga sjukdom och olyckor. Hon tog en av sina tidigare klienter som exempel som hade hört av sig och berättat att nu har jag kunna gå tillbaka och arbeta deltid som på mitt gamla jobb som sjuksköterska utan att förlora min pension. Blir inkomsten större än ett basbelopp som minskas pensionen med motsvarande. Idag finns det en morot att komma tillbaka till arbetslivet, när krafterna kommit tillbaka en del. Tidigare var det omöjligt. Det kunde t o m förekomma att ungdomar förtidspensionerades. Under 2008 kan man konstatera att antalet sjukdagar sjönk i Sverige med 2,5 dagar per person och är nu nere på 38,5. I våra bygder är det betydligt lägre, vilket också visar att pensionsreglerna också använts som ett sätt att manipulera med arbetslöshetsstatistiken. Vad innebär då dessa 2,5 dagar, jo 15 miljoner fler arbetade dagar och därmed ökade skatteintäkter och bättre inkomster för den enskilde. Det är dags att slå hål på myten att alliansen sparkar på arbetslösa och sjuka. Vi vill göra åt något åt problemen istället. Statistiken bör visa vems recept som fungerar!

Inga kommentarer: