måndag 18 januari 2010

Glocalt tänkande viktigt för framtiden

Före jul hade jag förmånen att få delta i möte mellan museichefer och styrelseordförande i en nätverksorganisation som heter SAMP. Mötet var förlagt till Negro Occidental på Filippinerna, där ett av medlemsmuseerna ligger. Museer kan många tycka är lyxiga företeelser när fattigdomen är stor - men så upplevs de inte där. Med stor entusiam jobbar man med sitt eget kulturarv och med framtidsfrågor. Frågan om klimatet är högaktuell för många länder. I Stilla havet är korallreven påväg att dö pga uppvärmningen av havet. Korallrev som är en förutsättning för överlevnaden hos den fattiga befolkningen som sin egen försörjning behöver det kustnära fisket. Grabbarna på bilden träffade jag vid havet någon kilometer från konferensanläggningen vi var på. Vårt handlande i klimatfrågan kan avgöra deras framtid. Ska det vara möjligt att försörja sig i framtiden eller tvingas man till flyktingskap? Lokalt handlande och globalt ansvar, Glocalt! Så tror jag att framtiden kommer att te sig.

Inga kommentarer: