måndag 12 oktober 2009

Alliansen överens om regionfrågan

Nu är alliansen enig i regionfrågan. Under nästa mandatperiod ska vi ansöka om att få bilda en regionkommun som omfattar nuvarande Jönköpings län som ersätter landstinget och regionförbundet. Det ska också finnas en öppenhet för en större region. Idag hade jag tillsammans med de andra distriktsordförande för Allianspartierna presskonferens i Nässjö.
Regionfrågan har splittrat länet under lång tid - både inom partierna, mellan enskilda politiker och mellan länets kommuner. Det har varit förödande i vår konkurrens om statliga resurser till länet jämfört med regioner i närområdet som Västra Götaland och Skåne. Därför känns det skönt att vi från Alliansen har kommit överens om tagen och hoppas även att oppositionen ska ansluta sig till denna linje. Därmed stärks länet och vi kan med större självförtroende föra förhandlingar med framtida eventuella samarbetsparters. Det viktiga för oss är inte geografin utan hur vi kan möta framtidens utmaningar inom sjukvård, kollektivtrafik, högre utbildning, kultur och regional utveckling. En annan viktig aspekt är också hur kostnaderna för olika myndigheter ska kunna minska och servicen mot den enskilde medborgaren förbättras krävs förändringar. Ska vi kunna satsa offensivt gäller det också att hitta samordningsvinster. Där är regionfrågan central.

Inga kommentarer: