fredag 5 juni 2009

Valet är ditt - rättighet och skyldighet!

På söndag är det val. Det har du säkert inte missat. För de flesta av oss är rösträtten självklar, men för majoriteten av människorna i vår värld är det inte så. För mindre än 100 år sedan var rösträtten kopplad till kön och inkomst i vårt land. Nu är den lika för alla myndiga personer. I Sverige har vi rösträtt. En del länder har röstplikt. Jag tycker att rösträtten inte bara är en rättighet utan också en skyldighet. Utnyttja din rättighet och fullgör din medborgerliga skyldighet på söndag. Ta också ansvar för som inte funderat över detta i din vänkrets. Demokratin är ingen självklarhet utan måste upptäckas och erövras av varje ny generation. Om du nu har förhandsröstat så kan du ångra dig på söndag och rösta igen i vallokalen. Då rivs din förhandsröst. Jag har alltid röstat på valdagen. Den är en högtidlig stund som inte är given för alla medmänniskor i vår värld.

Inga kommentarer: