söndag 23 november 2008

Knivskarp konkurrens om gymnasieelever

Marknaden för gymnasieskolor är mättad minst sagt. Frigymnasier växer upp som svampar ur jorden samtidigt som antalet elever i gymnasieålder sjunker kraftigt framöver. Därför lär kampen om eleverna bli knivskarp framöver. I lördags hade John Bauergymnasiet julmarknad och öppet hus, på onsdag har Finnvedens gymnasium sin stora dag och på torsdag är den traditionella Fenixkvällen, på Fenix Kunskapscentrum där jag arbetar. Det jag kan känna spontant är bra med konkurrens, men den måste ske på lika villkor. Det vore farligt om skolorna skulle bjuda över varandra med olika fringisar till elever. Det kan handla om gratis datorer, körkort och "snälla" betyg. Gymnasieutbildning är alltför viktigt för att säljas med glättig reklam. Betygsättningen måste vara rättvis och likvärdig. Eleverna ska vara väl förberedda för kommande studier på högskola och för ett yrkesliv som kräver allt mer. Särskilt nu under ekonomiskt tuffa tider.
Konkurrens är bra - men det ska vara kvalitet man ska konkurrera med.

Inga kommentarer: