onsdag 9 november 2011

Förhandlingar i regionfrågan öppnar upp

Nu finns det äntligen öppningar i regionfrågan. Efter ett stort antal möten och helt fastlåsta förhandlingspositioner mellan de politiska partierna finns det nu äntligen framme tre dokument. En skrivelse och en ansökan till regeringen, som ska behandlas på landstingsmötet i slutet av november samt en överenskommelse mellan de politiska partierna om målet att bilda en större region 2018 och under den tiden jobba vidare med att öka samarbetet med våra grannar på en rad, för invånarna, viktiga frågor.

Centerpartiet hade ett viktigt val i förhandlingarna. Antingen driva en konfrontationslinje i samarbetet med KD, FP, V och MP eller att hitta en kompromiss med majoriteten. Jag trodde inte att detta var möjligt, men desto större tidsnöd förhandlingarna befann sig i, desto fler öppningar fanns det. Nu blev det en enighet mellan partierna även om åsikterna i själva sakfrågan gått helt på tvärs. Jag hoppas också att detta sänder ut en signal om samverkan, både inom länet och till våra grannar. För att vårt län ska stå starkt gentemot staten har vi inte råd med att gränskommuner väljer att lämna länet. Tvärt om så måste vi vara fler om vi ska få gehör för ökade satsningar på vägar, järnvägar, högre utbildning, kultur och andra viktiga områden för att stimulera tillväxten i vår del av landet.

En annan framgång i förhandlingarna är att vi i skrivelsen till regeringen om att bilda region Jönköping också fått med en åsikt från vårt län om hur det nya statliga länet ska se ut. Här förordar vi sjukvårdsregionen som grund (Jönköping, Kalmar och Östergötlands län) med en öppenhet mot Kronoberg, Blekinge och Halland. Det ger regeringens utredare Mats Sjöstrand en ordentlig signal om vad vårt län vill. För invånarna är denna fråga mycket viktig. Jönköpings län kommer med all sannolikhet att upphöra och var ska den nya residensstaden ligga. Här handlar det om hundratals statliga jobb för akademiker men också om det fysiska avståndet mellan statens handläggare och den enskilde medborgaren. Med ett län bestående av ovanstående nuvarande län finns det goda chanser för Jönköping att behålla sin position som residensstad och därmed också en viktig tillväxtmotor i vår del av landet.

1 kommentar:

R Junerup sa...

Jag är genuin smålänning, har bott i alla länen o har intresserat mig för Hållbar Utveckling
* ekonomisk - tex kostnadseffektivitet, kunskap för medansvar;
* ekologisk - ändliga resurser o klimatpåverkan;
* social - rättvis fördelning o demokrati
Den sammanslagning av länen till större regioner som pågår har kopplingar till H.U. Forskning visar att samhörighet är viktig för att människorska bli delaktiga o acceptera stora förändringar. Det är viktigt med politiskt val före beslutet.

Så till F-läns "vänta och se-politik". Grannlänen har tröttnat på ointresset för att bygga på varumärket Småland. H-län riskerar att spricka. G-län har "lurats" till Skåne, där underskotten är stora o sjukhusen är starkt kritiserade.

För att nå målet med en måttligt stor region Småland-Blekinge måste F-län snarast komma med i båten o styra åt samma håll. Enl. beslut "...nuvarande sjukvårdsregion samt öppenhet för Kronoberg, Blekinge o Hallands län". Jönköping kan ju skriva avtal med Linköping om sjukvård likaväl som Växjö samarbetar med Lund. Alla pågående samarbetsformer med övriga Småland borde Jönköping aktivt fortsätta med o utveckla fler.

Då får vi en måttligt stor region - gärna inkl Blekinge - med ca 900 000 inv. Varumärket är redan inarbetat, nätverk finns i mängder inom Småland-Blekinge och alla länen bör/kan få ett utvecklingscentrum.

Jag har inte följt debatten så noga i F-län, men vet att fler partier förespråkar ett enat Småland. Slipa argumenten!

Småland lever som alternativ.
Länge leve Småland!