torsdag 4 november 2010

Det finns ett miljöengagemang i Japan

I dag var miljö temat. Besök på miljöcentret Eco Plaza och en givande träff med miljögruppen på Fukiai High School. Japan är värdens andra ekonomi efter USA och det var här Kyoto-protokollet undertecknades. Handlingskraften inom politiken har nog inte varit särskilt stark - men det börjar nu märkas att det finns en folklig opinion för miljöarbete igen. Särskilt ungdomarnas eget engagemang som vi träffade och det praktiska arbetet med återvinning och återanvändning var det inget fel på. Vi har också jobbat med enkäter både i Sverige och Japan kring ungdomars inställning till miljö. Det ska bli spännande att se vilka slutsatser vi kan dra av denna. Miljöteknologin i Japan ligger långt framme, när det gäller energisnål teknik är det riktigt bra. Det finns också restriktioner i allmänna lokaler hur mycket man får använda luftkonditionering, man kommer att byta ut gatubelysningen mot ledlampor och bilarna har låga utsläpp. Här ser man t ex betydligt fler hybridbilar än i Sverige. Det har ett viktigt signalvärde när ett superkapitalistiskt land som Japan tar miljöfrågorna på allvar även i praktisk handling. Det går nog också tjäna pengar på bra miljöteknik - det verkar japanerna redan förstått.

Inga kommentarer: