söndag 21 mars 2010

Arkivhuset invigt - länets första ABM-hus

Igår invigdes Arkivhuset i Jönköping. Huvudattraktionen är en nyproducerad stadshistorisk utställning över Jönköping. Här kan man hitta folkrörelserna, skeletten från den medeltida kyrkogården bakom Rådhuset, Magnus Ladulås privilegiebrev från 1284 och mycket annat spännande. Den stadshistoriska utställningen ansvarar Jönköpings läns museum för. I samma lokaler finns Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Det innebär ett eldorado för den lokalhistoriskt intresserade och stora möjligheter att på sikt också kunna få igång forskning på lokalhistoriskt material. Invigningsfesten gästades av många celebra gäster bl.a. kung Magnus Ladulås, författaren Viktor Rydberg, tändssticksarbetaren och psalmförfattarinnan Lina Sandell. Så visst fungarar tidsmaskinen i den museala världen. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Inga kommentarer: